Magunkról

Katedra Dunaharaszti

A térségben régóta működő, nagy hagyományokkal rendelkező Pallas Magániskola 2012-ben csatlakozott a Katedra hálózathoz, és két  iskolát nyitott, Szigetszentmiklóson és Dunaharasztin, majd 2014-ben Szentendrén, 2015-ben Ráckevén.

Iskoláink:

Szigetszentmiklós, Gyári út 9. II. emelet (Fortuna üzletház, bejárat a park felől)

Dunaharaszti, Dózsa Gy 61. (a Zöld Ház,  a rendőrséggel szemben)

Ráckeve, Kossuth L. 57. 

Honlap: www.szigetszentmiklos.katedra.hu

Ars poeticánk

Kik vagyunk?

Iskolánk, a Pallas Magániskola 1996-ban alakult, majd 2004-ben nyitotta meg Nyelvoktató Házát Dunaharasztin. 2012-ben csatlakozott a Katedra hálózathoz. A Dunaharasztin jól ismert Nyelvoktató Ház ezentúl Katedra színekben működik tovább, igyekezve megőrizni eddigi hagyományait, barátságos hangulatát. Szigetszentmiklósi iskolánk a város szívében nyílik, modern 10 tantermes épületben.

A változások magasabb szakmai színvonalat, akkreditációt, nyelvvizsgázási lehetőséget hoztak. A két város között a csoportok átjárhatóak, így több lehetőség között választhat, hogy tudásszintjének és időbeosztásának megfelelő tanfolyamra találjon. Mindkét iskolánk közelében kitűnő parkolási lehetőség van, a HÉV megálló közelsége pedig gyors közlekedést biztosít.

Hogyan tanulhat nálunk?

Mindenki másként csinálja

Van, aki csoportban tud jobban tanulni, van akinek a magánóra, az állandó tanári figyelem hozza meg a sikert. Mielőtt döntene érdemes szaktanácsot kérnie tőlünk, mert a helyes tanfolyamválasztás alapvetően meghatározza, hogy Ön milyen gyorsan éri el kitűzött célját.

Persze mindaz, amit mi adunk csak akkor ér valamit, ha Ön is hozzáteszi szorgalmát, lelkesedését.

Mit szeretnénk elérni?

Cégünk, a Pallas Magániskola az elmúlt években a térség egyik nyelvoktatási centrumává vált. Ezt a poziciónkat csak odafigyeléssel, magas szakmai színvonallal tarthatjuk meg. Célunk, hogy Ráckevétől Halásztelekig és Kiskunlacházától Taksonyig a lakosság és a cégek egyre bővülő köre ismerje meg, vegye igénybe szolgáltatásainkat, és elégedetten távozzon tőlünk. Ezért dolgozunk.

Arnóti Péter

 

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi a PALLAS MAGÁNISKOLA BT.  (2335 Taksony, Széchenyi u. 71., adószám: 20174666-2-13, a továbbiakban Nyelviskola) és a képzésben résztvevő hallgató(a továbbiakban hallgató) között létrejött FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉSNEK.. A Nyelviskola csoportos és privát lakossági tanfolyamaira a következő általános feltételek vonatkoznak:

 

1. A tanfolyamok indítása
A Nyelviskola a hallgató által választott tanfolyamot az előre meghirdetett és a hallgató által megjelölt héten elindítja, amennyiben annak létszáma eléri a tanfolyam kezdete előtti munkanapon a meghirdetett minimum létszámot. A megfelelő létszám hiányában meghiúsult tanfolyammal kapcsolatban a hallgató nem élhet semmilyen kártérítési, kötbérfizetési vagy kamatfizetési igénnyel.
 

2. Térítésmentes, felnőttképzést kiegészítő tevékenységekés azok formái

  • Előzetes tudásszint felmérés
  • Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás
     

3. A tanfolyamok helyszíne

A Nyelviskola a meghirdetett csoportokat az előre meghirdetett helyszínen indítja. A képzési helyszínt legfeljebb a teljes óraszám 20%-át nem meghaladó mennyiségű óra esetében változtathatja meg a képzési helyszín településén belül.

Amennyiben az adott csoport nem indul az előzetesen megadott helyszínen, a hallgatót átirányítja egy azonos szintű és időbeosztású, de más közelihelyszínen lévő csoportba és erről a hallgatót írásban értesíti.

 

4. A tanórák hossza

A tanórák 45 percesek, dupla órák között nincs szünet, míg 3, illetve 4 órás tanfolyamok esetében az órák között maximum 15 perces szünetet tart a Nyelviskola.

 

5. Csoportlétszám

Normál csoportos minimum 2, maximum 16 fő, privát tanfolyamokon 1 fő.

 

6. Oktatási napok – államiünnepek

Az oktatási napokat a felnőttképzési szerződés tartalmazza, ezektől eltérni csoportos tanfolyam esetén csak akkor lehet, amennyiben az iskola nem tud tanárt illetve tantermet biztosítani a képzés megtartására. Az állami ünnepekre eső oktatási napok pótlásáról ügyfélszolgálatunk ad tájékoztatást.

Egyéni oktatás esetén lehetőség van az óra lemondására és pótlására, amennyiben a hallgató 24 órával előbb kéri azt az ügyfélszolgálatnál és tanáránál. A vásárolt óraszám, a tanfolyam kezdetétől számítva, 30 órás tanfolyam esetén 3 hónapig, 30 óra feletti tanfolyam esetén 6 hónapig használható fel.Az érvényességig fel nem használt órák elvesznek.

 

7. Szintfelmérés

A képzésben részt vevőköteles a Nyelviskola előzetes tudásszint felmérésén részt venni (kivétel a teljesen kezdő hallgatók és a Nyelviskola régi hallgatói, amennyiben az utolsó sikeresen elvégzett tanfolyam befejező időpontja és az új tanfolyam kezdete között nem telt el több mint 6 hónap). Amennyiben a képzésben részt vevőa szintfelmérés eredményétől eltérő szintű tanfolyamot kíván választani, a hallgatót a Nyelviskola saját kérése alapján felveheti a kért tanfolyamra (kivéve nyelvvizsga előkészítő tanfolyamok), de azzal a feltétellel, hogy amennyiben a csoport tudásszintjétől lényegesen eltér a hallgató tudásszintje, a tanfolyamvezető tanár másik, a hallgatónak megfelelő szintre irányíthatja. Az átirányítást a hallgató köteles elfogadni. Amennyiben az iskola nem tud a tanár által javasolt szintű tanfolyamot biztosítani, a hallgató nem jogosult a tandíj visszatérítésére.

 

8. Szintváltoztatás

Amennyiben tudása alapján a tanfolyam tanára magasabb vagy alacsonyabb szintre javasolja, a képzésben részt vevőnek lehetősége van szintváltoztatásra a tanfolyam óráinak 20 %-áig. A tanárától kapott átirányítási lap segítségével a Nyelviskola ügyfélszolgálata végzi a szintváltoztatás miatti szerződés módosítást.

 

9. A tananyag biztosítása
A Nyelviskola a tanfolyamokon szükséges nyelvkönyveket, szótárakat és egyéb tananyagokat ügyfélszolgálati irodáiban árusítja pénztári órákban.

 

10. A megszerezhető kompetencia és az elsajátítható tananyag

A Felnőttképzési szerződés mellékleteként átadott, aktuális tanévre vonatkozó „Képzési tájékoztató” c. kiadvány ad tájékoztatást a képzésen megszerezhető kompetenciáról és az elsajátítható tananyagról.

 

11. Záróvizsga
A résztvevő teljesítményének ellenőrzése és értékelése engedélyezett program esetén modulonként, szóbeli és/vagy írásbeli záróvizsgával történik, amelynek 60%-os teljesítése számít sikeres vizsgának. FKTV hatályán kívüli program esetén a résztvevő teljesítményének ellenőrzése és értékelése a tanfolyam végén szóbeli és/vagy írásbeli záróvizsgával történik. A nyelvvizsgára felkészítő képzések záróvizsgája a képzés tematikájának megfelelő próbanyelvvizsgából áll és annak értékelése képezi a résztvevő teljesítménye értékelésének alapját.

A résztvevő a befizetett tandíj 5%-át visszaigényelheti, vagy a visszaigényelhető összeg beszámítását kérheti egy másik tanfolyam díjába, amennyiben a tanfolyami órák 100%-án részt vett és ennek ellenére a tanfolyamot záró vizsgája, továbbá a képzés befejeződését követően 30 napon belül a résztvevő kérésére a Képző által biztosított pótvizsgája sem volt sikeres. Ilyen esetben a résztvevő nem iratkozhat be azonos nyelvből a következő szintű tanfolyamra.
 

12. Teljesítmény ellenőrzés, értékelés

A képzés időtartama alatt az oktató jelenléti ívet vezet és szóbeli értékelést ad a résztvevő fejlődésével kapcsolatban.


A résztvevő teljesítményét oktatója értékeli, amely kiterjed az órai jelenlétre, aktivitásra, nyelvi készségekre és szintre. Az értékelést a képzés végén átadott „Egyéni teljesítményértékelő lap” tartalmazza.

Tanúsítvány: Az engedélyezett képzés eredményes elvégzését Tanúsítvánnyal igazolja a Képző. Tanúsítvány kiadható minden olyan modulról, ahol a részvételi arány eléri a 80%-ot és a záróvizsga minősítése „megfelelt”. Amennyiben a képzésben résztevő a tanúsítványt a képzés zárását követő 8 napon belül nem vette át, a Képző postán küldi el a Tanúsítványt.

Igazolás nyelvi képzésen való részvételről: Igazolás nyelvi képzésen való részvételről akkor adható ki, ha a részvételi arány a képzés részét képező minden modulon eléri a 80%-ot, és a záróvizsga minősítése „nem megfelelt”.

Igazolás a képzés sikeres elvégzéséről: Amennyiben a képzés az FKTV hatályán kívül kerül megvalósításra, a képzés eredményes elvégzéséről igazolás állítható ki. Kiadásának feltétele: legalább 60%-os részvételi arány és sikeres záróvizsga (amennyiben volt ilyen).

 

13. A tanfolyamdíj tartalma
A tanfolyamdíj tartalmazza a választott tanfolyam tanóráinak -a  záróvizsgának-és a tanúsítványoknak a díját, de nem tartalmazza a tananyag költségét.

 

14. Kedvezmények

Egy tanfolyamra csak egyféle kedvezmény vehető igénybe. Az akciós áron meghirdetett tanfolyamokra semmilyen kedvezmény sem vehető igénybe.

 

14.1.       Állandó kedvezmények

14.1.1.   Törzshallgatói kedvezmény

A hallgató több egymás utáni tanfolyamra való jelentkezés esetén törzshallgatói kedvezményben részesül a Képzési Tájékoztató szerint, amennyiben más kedvezményt nem vett igénybe.

Kedvezmények visszavonása, elvesztése

Ha a képzésben résztvevő fizetési késedelembe esik a részletfizetés tekintetében, a késedelemmel érintett, és a további részletek tekintetében egyaránt elveszíti minden kedvezményre való jogát, a képzési díj lista ár szerinti részletét kell befizesse.

14.1.2.   A Katedra Nyelviskola Kft. (Budapest) által szervezett külföldi nyelvtanfolyamon résztvevő hallgatók kedvezménye

A Katedra Nyelviskola Kft. (Budapest) által szervezett külföldi nyelvtanfolyamon résztvevő hallgatók a kiutazás időpontjában érvényes „Nyelvtanulás Külföldön” katalógusban meghirdetett mértékű kedvezményre jogosultak. A kedvezményes jelentkezésre a kiválasztott tanfolyam kezdőnapját megelőző utolsó munkanaptól kezdve van lehetőség.

14.2        Egyéb kedvezmények

A Nyelviskola időszakosan meghirdetett egyéb kedvezményeinek feltételei az akciós felhívásokban és az adott kedvezményről szóló igazgatói utasítás szerint érvényesek.

 

15. Tájékoztatás

A hallgató a tanfolyam pontos paramétereiről a Felnőttképzési szerződésben kap írásbeli tájékoztatást. A tanfolyamát érintő egyéb kérdésekről hallgatói körlevélben postai / elektronikus úton, személyesen vagy telefonon ad a Nyelviskola ügyfélszolgálata tájékoztatást.

 

16. A hallgató adatainak nyilvántartása, kezelése

A Nyelviskola a hallgató adatait és a KÉPZÉSI SZERZŐDÉST 5 éven át megőrzi. A hallgatók adatait kizárólag tanfolyamszervező munkája során használja fel, harmadik személy számára nem szolgáltatja ki (kivétel a tanfolyamvezető oktató).

16.1 Tájékoztatás adatkezelésről

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a képzésben való részvételhez az adatkezelés kötelező. A jelen jelentkezési lap kitöltése alapján létrejövő szerződésben meghatározott adatait, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb adatait Képző Intézmény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szerint kezelheti. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók. Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően Képző Intézmény Résztvevő személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújt hozzáférést. Résztvevő adatait a Képző Intézmény az Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak szerint tartja nyilván és kezeli. Résztvevő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy Képző Intézmény megfelelő tájékoztatást nyújtott a személyes adatai kezelésének céljáról, módjáról, tárolásáról, megőrzéséről, valamint a személyes adataival kapcsolatos jogairól.

 

17. Jelentkezés a következő tanfolyamra

A hallgató számára a Nyelviskola biztosítja a folyamatos tanulás lehetőségét az 1. pontban leírtak szerint, amennyiben a hallgató a meghirdetett jelentkezési határidő végéig jelentkezik a következő tanfolyamra. A beiratkozási határidő utáni jelentkezés esetén a Nyelviskola nem vállal garanciát arra, hogy a hallgató folytatásra vonatkozó igényei teljesüljenek.

 

18. A szerződés felbontása Nyelviskola részéről
A Képző jelen szerződést azonnali hatállyal felbonthatja, amennyiben a résztvevő magatartásával jelentős mértékben veszélyezteti a képzés sikeres megtartását, hiányzásának mértéke meghaladja az 50%-ot, vagy a Képző oktatási helyszínében, annak berendezésében neki felróhatóan kárt okoz, és azt nem téríti meg, vagy a képzés idején és helyén a BTK-ba ütköző cselekményt követ el, vagy a képzés helyszínére vonatkozó tűzrendészeti / egészségügyi előírásokat nem tartja be. A Képző ezen indokok alapján történő szerződésbontása esetén tandíj visszatérítésére nincs mód, a Képző követelheti kárának megtérítését.

 

19. Lemondási feltételek

 

19.1     A résztvevő elállási joga

19.1.1 A (felnőtt)képzési szerződés aláírása után, de még a képzés megkezdése előtt a Képző érdekkörén kívül eső okból történő visszamondás esetén a Képző a képzési díj egy havi összegét, legfeljebb a minimálbér 20%-ának megfelelő összeget kezelési költségként visszatart a teljes képzési díj már befizetett részéből. Amennyiben a lemondásra nem személyesen, a Képző ügyfélszolgálatán kerül sor, a lemondás csak írásos formában válik érvényessé. Az írásbeli lemondást a képzés kezdetéig el kell juttatni a Képző azon ügyfélszolgálata részére, ahol a jelentkezés történt.

19.1.2 A (felnőtt)képzési szerződés aláírását követően a Résztvevő a teljes képzési díjra jogosult, ha a résztvevő az első képzési alkalommal elégedetlen oktatója munkájával és ezt jelzi a képzés második foglalkozása előtt az ügyfélszolgálatnak, továbbá amennyiben az ezzel kapcsolatos kérdőívet kitöltve átadta az ügyfélszolgálatnak, az első foglalkozáson végig jelen volt: a teljes befizetett tandíjat visszakérheti. Ilyen okból kizárólag személyesen, ügyfélszolgálatunkon kérhető a tandíj visszatérítése.  A második foglalkozás megkezdése után nincs mód ilyen okból képzési díj visszatérítésre. Amennyiben a Résztvevő a képzés második foglalkozásának megkezdése után kíván elállni a képzéstől, úgy a Képző számára bánatpénzt köteles fizetni. A bánatpénz mértéke a képzés teljes összegének havi időarányos része, de legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 20%-a.

19.1.3 Képző elállási joga

Amennyiben a már elindított képzésben a befizető résztvevők létszáma a meghirdetett minimum csoportlétszám alá csökken, a Képző jogosult a képzést megszüntetni. Ilyen esetben az előre befizetett, még fel nem használt tandíj időarányos részét a résztvevőnek visszatéríti.

 

20. Halasztási lehetőség

Halasztásra vonatkozó kéréssel a résztvevő legkésőbb a képzés 16. órájáig fordulhat a Képző ügyfélszolgálatához, amennyiben legfeljebb 10 órán vett részt a kérelem benyújtásáig. A halasztási kérelem benyújtásakor a Képző 5.000 Ft külön eljárási díjat számít fel. A Képző a halasztó résztvevő részére az elhalasztott képzés árának megfelelő összegű vouchert ad ki, amely a kiadástól számított 365 napon belül használható fel. A Képző azonban nem garantálja, hogy az eredetileg választott szintű, időbeosztású és árú képzésre be tudja iskolázni a halasztó résztvevőt későbbi képzésein. A halasztási lehetőség mindenképp elvész, ha a voucherben megadott határidőig nem kerül felhasználásra, függetlenül attól, hogy a Résztvevő nem kívánta, vagy nem tudta azt igénybe venni; vagy a Képzőnek nem állt módjában a felhasználás lehetőségét biztosítani. A vouchert a Képző az adott képzés indítását megelőző utolsó munkanapon váltja be a szabadon maradt helyek függvényében. A külön eljárási díjat a Képző visszatéríti, amennyiben a halasztó résztvevő nem tudja, vagy nem kívánja a vouchert felhasználni a kiadástól számított 365 napon

belül, és erről írásban nyilatkozik a Képző részére. A voucher lejártát követően nincs mód a külön eljárási díj visszatérítésére sem. A vouchert kizárólag a halasztó résztvevő veheti igénybe.

 

21. Az ÁSZF, a SZERZŐDÉS és a Képzési tájékoztató kapcsolata
Amennyiben az ÁSZF-ben meghatározott feltételek és a résztvevő által aláírt (felnőtt)képzési szerződés feltételei egymásnak ellentmondanának, a szerződésben meghatározott feltételek tekintendők érvényesnek. Amennyiben a Képzési tájékoztatóban közölt információk ellentmondanak az ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek, az ÁSZF feltételei tekintendők érvényesnek.
 

22. Tűzvédelmi és egészségügyi előírások
A képzésben résztvevő a felnőttképzési szerződés aláírásával elismeri, hogy megismerte a képzés helyszínére érvényes tűzvédelmi és egészségügyi szabályokat.

 

23. Észrevételek, panaszok

A hallgató a Nyelviskola tanfolyamszervező munkájával, a tanítással vagy a tanfolyamok helyszínével kapcsolatos észrevételeit személyesen ügyfélszolgálatunkon, írásban pedig az irodavezető részére címzett levélben teheti meg. Amennyiben a Nyelviskola a hallgató panaszát a hallgató számára nem kielégítő módon orvosolja, vagy egyáltalán nem orvosolja, a hallgató a Nyelviskola felügyeleti szervéhez, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelethez fordulhat.

 

24. Az ÁSZF érvényessége
Az ÁSZF visszavonásig érvényes 2013. augusztus 1-től.

 

 

igazgató
Történetünk

A térségben régóta működő, nagy hagyományokkal rendelkező Pallas Magániskola 2012-ben csatlakozott a Katedra hálózathoz, és két  iskolát nyitott, Szigetszentmiklóson és Dunaharasztin, majd 2014-ben Szentendrén, 2015-ben Ráckevén.

Iskoláink:

Szigetszentmiklós, Gyári út 9. II. emelet (Fortuna üzletház, bejárat a park felől)

Dunaharaszti, Dózsa Gy 61. (a Zöld Ház,  a rendőrséggel szemben)

Ráckeve, Kossuth L. 57. 

Minőségi és mennyiségi mutatók

Engedélyezett angol nyelvi képzés KER C2 (E-000169/2014/C001)

Átlagos elégedettség (2018): 9,40%

Lemorzsolódás (2018): 7,90%

 

Engedélyezett német nyelvi képzés KER C1 (E-000169/2014/C002)

Átlagos elégedettség (2018): 9,40%

Lemorzsolódás (2018): 7,80%

 

Engedélyezett olasz nyelvi képzés KER C1 (E-000169/2014/C005)

Átlagos elégedettség (2018): 9,30%

Lemorzsolódás (2018): 8.80%

 

Engedélyezett spanyol nyelvi képzés KER C1 (E-000169/2014/C003)

Átlagos elégedettség (2018): 9,40%

Lemorzsolódás (2018): 8,90%

 

Engedélyezett francia nyelvi képzés KER C1 (E-000169/2014/C004)

Átlagos elégedettség (2018): n.a.

Lemorzsolódás (2018): n.a.